..:: PRACA ::..

Obecnie poszukujemy:

  1. Pomocy wychowawczej w oddziale przedszkolnym - bezrobotnej absolwentki szkoły ponadgimnazjalnej uprawnionej do odbycia stażu finansowanego przez Urząd Pracy. W pierwszej kolejności będą uwzględniane osoby rozpoczynające lub kontynuujące studia pedagogiczne lub posiadające już uprawnienia pedagogiczne.

  2. Opiekuna(ki) nad uczniami dojeżdżającymi na trasie: Świdno - Dąbrówki - Chotów - Oleszno - bezrobotnej absolwentki (absolwenta) szkoły ponadgimnazjalnej uprawnionej do odbycia stażu finansowanego przez Urząd Pracy. Ze względów organizacyjnych osoba ta powinna mieszkać w Świdnie, Woli Świdzińskiej, Krasocinie lub przy trasie Świdno - Krasocin.

Miejsce pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie

Adres szkoły:

ZPO w Olesznie

Oleszno, ul. Szkolna 34

29-105 Krasocin

tel./fax. 0413918006 /3918070

szkola@spoleszno.strefa.pl